Undervisning i Outrup Skole
Outrup Kultur- og Idrætscenter
Outrup Skole

kort

September 2021
M T O T F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  • 04-top-10.jpg
  • 05-top-07.jpg
  • 01-top-01.jpg
  • 01-top-11.jpg
  • 05-top-03.jpg
  • 03-top-03.jpg
Søg på google
logo
TV-oversigt:
Hør netradio:

Outrup Håndværker og Handelsstandsforening har til formål at tilvejebringe et godt og venskabeligt forhold blandt medlemmerne og varetage deres interresser. Alle julebilleder_2010_005håndværkere, handlende og industrivirksomheder i Outrup kan optages i foreningen som blev dannet d. 12 feb. 1987 i daværende Blåbjerg kommune, nu Varde kommune. Foreningen består af et bredt udvalg af De erhversdrivende for Outrup og omegn.

P6120019Af aktiviteter som foreningen står for kan nævnes Torvedag i sommerhalvåret hvor blandt andet byens børn har mulighed for en kræmmerstand, julearrangementet er et andet populært arrangement som også trækker store dele af byens borgere til samling på pladsen foran Brugsen hvor børnene blandt andet skal vække julemanden. Foreningen har også ansvaret for byens "porte" som står ved samtlige indkørselsveje til Outrup, ligesom De også varetager byens flag langs hovedgaden.

 


VEDTÆGTER FOR OUTRUP HÅNDVÆRKER OG HANDELSSTANDSFORENING

 

§ 1. Foreningens navn er Outrup Håndværker og Handelsstandsforening, og er hjemhørende i Varde Kommune.

§ 2. Foreningens formål er navnligt at tilvejebringe et godt og venskabeligt forhold blandt medlemmerne, søge at fremme håndværker og handelsstandens tarv, og værne om Deres interesser, samt til i det hele taget at optage sådanne spørgsmål til løsning, som måtte have betydning for håndværker og handlende i Outrup.

§ 3. Som medlemmer af foreningen optages alle håndværkere, handlende og industrivirksomheder i Outrup

§ 4. Medlemmerne svarer et årskontigent, der fastsættes af bestyrelsen. Kontigentet opkræves forud. Regnskabet er kalenderåret. Det første års kontigent fastsættes på den stiftende generalforsamling.

§ 5. Skulle det findes ønskeligt at udelukke et medlem af foreningen, kan dette kun finde sted, når bestyrelsen billiger, at sagen bringes frem på en generalforsamling, og udelukkelsen kan af denne kun foretages med 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det første år er 2 af bestyrelsens medlemmer på omvalg efter lodtrækning. Derefter afgår lige år 3, og ulige år 2 medlemmer.

§ 7. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og er ansvarlig for foreningens midler.

§ 8. Formanden leder forhandlingerne ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 9. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Der skal indkaldes skriftligt - indeholdende dagsorden - 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der skal foretages ordinær følgende:

1; Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2; Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

3; Indkomne forslag.

4; Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5; Valg af 2 revisorer.

6; Valg af 2 suppleanter.

7; Evt.

Enhver afgørelse sker ved simpel stemmeflertal.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det og opgiver hensigten med mødet.

§ 11. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal indsendes senest  8 dage før - til formanden.

§ 12. På generalforsamlingen skal der vælges 2 suppleanter, som har pligt til at hjælpe bestyrelsen, når denne mener det nødvendigt.

§ 13. Beslutning for foreningens opløsning kan træffes på en derom særlig indkaldt generalforsamling, på hvilken 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, og de 2/3 af De mødende stemmer for forslaget. Dersom gyldig vedtagelse af foreningens opløsning ikke finder sted indvarsles til ny generalforsamling hvor mindst 3/4 af de mødte skal stemme for opløsning for at få forslaget vedtaget. Vedtages opløsningen, tager generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse angående anvendelse af foreningens midler.

§ 14. Vedtægtsændringer. Forandringer vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Vedtaget den 12. feb. 1987

 


Bestyrelse:

Formand:
Anders Jepsen

Næstformand:
Torben Knudsen 

Kasserer:
Peter Hansen 

Sekretær:
Jette Larsen 

Bestyrelsesmedlem:
Kenth Andersen

 


 

Medlemmer af Håndværker og Handelsstandsforeningen

 


 

Outrup Kultur og Idrætscenter
Idrætsvænget 29
6855 Outrup
Tlf: 75251233 / 20553085
Hjemmeside, klik her.

 Rebsdorfs Haveservice
Lykkesvej 19
6855 Outrup
Tlf: 30880102 / 30883902
Hjemmeside, klik her.

 Dagli`Brugsen
Storegade 27
6855 Outrup
Tlf: 75 25 10 10
Hjemmeside, klik her.

 


 

Outrup Bageri
Storegade 21
6855 Outrup
Tlf: 75 25 10 41

 


 

Outrup Andelskasse
Storegade 32
6855 Outrup
Tlf. 87 99 54 10
Hjemmeside, klik her.

 


 

Nr. Nebel Sparekasse
Storegade 24
6855 Outrup
Tlf. 75 25 13 66
Hjemmeside, klik her.

 


 

Henne Outrup El. Service
Storegade 30
6855 Outrup
Tlf. 75 25 11 66
Hjemmeside, klik her.

 


 

El-Service v/Ebbe Nielsen & Søn
Juulsvej 1
6855 Outrup
Tlf. 75 25 13 57

 


 

XL-Byg Outrup Tømmerhandel
Søndergade 18
6855 Outrup
Tlf. 75 25 12 22
Hjemmeside, klik her.

 


 

Thor Byg v/ Søren Nissen
Sdr. Tangevej 30
6855 Outrup
Tlf. 75 25 14 24
Hjemmeside, klik her.

 


 

P. Jensen & Sønner v/ Frands Poulsen
Gartnervænget 16
6855 Outrup
Tlf. 75 25 15 06
Hjemmeside, klik her.

 


 

Hotel Outrup
Jernbanegade 2
6855 Outrup
Tlf. 75 25 18 00
Hjemmeside, klik her.

 


 

Dana Print
Vittarpvej 90
6855 Outrup
Tlf. 75 25 14 33
Hjemmeside, klik her.

 


 

Outrup Autoforretning
Storegade 78
6855 Outrup
Tlf. 75 25 10 78

 


 

Byggefirmaet Arco v/Tømrermester Bruno Jensen
Kløvbakken 48
6855 Outrup
Tlf. 75 25 10 48 / 20 33 10 48
Hjemmeside, klik her.

 


 

Vesterhavs-Posten
Toften 2
6830 Nr. Nebel
Tlf. 75 28 82 88
Hjemmeside, klik her.

 


 

J.P.Auto & Traktorservice
Dejrupvej 73
6855 Outrup
Tlf. 75 25 19 95
Hjemmeside, klik her.

 


 

VVS. Outrup v/ Martin Kyndesen
Storegade 47
6855 Outrup
Tlf. 75 25 10 12

 


 

Hair-Fashion
Storegade 7
6855 Outrup
Tlf. 75 25 14 55

 


 

PLR Transport
Gartnervænget 29
6855 Outrup
Tlf. 75 25 16 76 / 40 25 09 76
Hjemmeside, klik her.

 


 

Blomster Feen
Storegade 50
6855 Outrup
Tlf. 75 25 65 65
Hjemmeside, klik her.

 


 

P.S.  Service
Lundtangvej 111
6855 Outrup
Tlf. 75 25 12 44
Hjemmeside, klik her.

 


 

Hans Sørensen Transport
Skyhedevej 71
6855 Outrup
Tlf. 20 65 56 12
Hjemmeside, klik her.

 


 

Axelgaard Resort & Conference
Nymindegabvej 180
6855 Outrup
Tlf. +45 76 52 20 10
Hjemmeside, klik her.

 


 

Riber Murer v/ Brian Riber

Søndergade 22
6855 Outrup
Tlf. 23 60 52 59

 


 

Tange - Foto
Hennevej 1
6855 Outrup
Tlf. 75 25 16 31 / 42 22 99 30
Hjemmeside, klik her.

 


 

Soccer World
Nymindegabvej 200
6855 Outrup
Tlf. 76 76 71 81
Hjemmeside, klik her.

 


 

Egsgaard Byg
Hennevej 3
6855 Outrup
Tlf. 24 27 40 63
Hjemmeside, klik her

 


 

Outrup Byg
Gartnervænget 18
Tlf. 75 25 14 18
6855 Outrup
Hjemmeside, klik her

 


 

Norlax
Gartnervænget 31
Tlf. 76 52 23 00
6855 Outrup
Hjemmeside, klik her